Er dit efternavn Palmelund
Så har du mulighed for at få en e-mail
adr. som er let at huske
Og så koster det ikke ret meget.
Meget pr år.
 50.-/postkasse.
50.-/navn på postkassen

 

Skriv til

lars@palmeX--Xlund.dk husk at fjern X--X

Send en besked eller et ønske om
hvilket navn du kunne tænke dig.

Følgende e-mail adr er optaget:

Lars - Ghita - Henrik - Esther

Klaus - Bent - Bodil - Jens

Louise - Morten - Lissi - Ingelise
Trine - Dorte - Niels - M - Dagny - Vivi